Friday, March 27, 2020

Chính Phủ Mỹ đã thỏa thuận xong kế hoạch trợ giúp cho đại dịch Coronavirus

Ai Đủ Điều Kiện Nhận Tiền Trợ Giúp Từ Chính Phủ Mỹ

Một số bạn thắc mắc về khoản tiền được chính phủ Mỹ trợ cấp. Trẻ xin cung cấp một sô ý chính đang được Lưỡng Viện bàn thảo....
Ai Đủ Điều Kiện Nhận Tiền Trợ Giúp Từ Chính Phủ Mỹ Do Coronavirus

Số tiền bạn có thể nhận được như một phần của gói kích thích này dựa trên tổng thu nhập cua bạn khai thuế năm trước (2018 hoac 2019).

Nếu bạn chưa nộp đơn, IRS sẽ dựa vào thông tin từ tờ khai năm 2018 của quý vị hoặc Cơ quan An sinh Xã hội để xác định đủ điều kiện

Nếu bạn Khai Thuế Riêng:
1. Income dưới $75,000 -> sẽ được nhận số tiền tối đa là $1,200/ người
2. Income từ $75,000 đến $99,000 -> sẽ nhận dưới $1,200/ người

Nếu vợ chồng khai thuế chung:
1. Income dưới $150,000 -> nhận số tiền tối đa $2,400/ 2 vợ chồng và $500 cho mỗi đứa con
2. Income từ $150,000 đến $198,000 -> nhận tiền dưới $2,400/ 2 vợ chồng
3. Chủ gia đình income từ $112,500 đến 146,500 -> nhận dưới $2,400/2 vợ chồng
Nếu bạn đã setup bank account (direct deposit) với IRS trong đợt khai thuế năm trước, tiền sẽ gởi thẳng vào nhà bank của bạn. Nếu không, thì tiền sẽ được gởi về tận nhà từ khoảng 1 đến 4 tháng.

Gói Cứu Trợ cho những thứ khác:
1.  Mở rộng trợ cấp thất nghiệp
a)   tăng thêm $ 600 mỗi tuần so với số tiền mà các chương trình thất nghiệp thường trả, kéo dài bốn tháng
b)   Phúc lợi cũng được gia hạn thêm 13 tuần
c)   Loại bỏ thời gian chờ đợi để nhận được lợi ích và bao gồm các công nhân không đủ điều kiện trước đây như freelancers, nhà thầu và nhân viên làm việc (furloughed employees)

2. Trợ giúp cho các doanh nghiệp nhỏ:
a)   Cung cấp 350 tỷ đô la tài trợ cho các khoản vay khẩn cấp cho các doanh nghiệp nhỏ

3. Giải cứu cho các công ty lớn:
a) Một quỹ trị giá 500 tỷ đô la sẽ được tạo ra để cung cấp cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch, như các hãng hàng không, khách sạn và sòng bạc

4. Tài trợ cho các bệnh viện và cộng đồng:
a) 130 tỷ đô la sẽ được chuyển đến các bệnh viện và hệ thống y tế đang gặp khó khăn sau đại dịch
b) 150 tỷ đô la khác sẽ được cung cấp cho chính quyền tiểu bang và địa phương để tài trợ cho các chương trình cứu trợ

Mặc dù các chi tiết của kế hoạch vẫn chưa được hoàn thiện và bỏ phiếu, nhưng về căn bản, Quốc hội đã đồng ý về các điều khoản chính.
Đạo luật CARES (The CARES Act), mà các nhà lập pháp đã bàn thảo nhiều ngày qua, với khoản tiền cứu trợ trị giá 2 nghìn tỷ đô la.
PS: Khi chúng tôi đăng tin này, Thượng Viện đã thông qua. Hạ Viện chưa bầu. Hạ Viện bầu xong, hai Viện sẽ phải điều đình (reconcile) giữa đạo luật của họ. Sau đó mới có phiên bản cuối cùng để tổng thống ký thành luật.
(Có thể một vài chi tiết sẽ thay đổi vào giờ chót).
(căn cứ bản dịch từ CDVNQG Dallas)

baotreonline.com

_______________________

No comments:

Post a Comment