Saturday, March 28, 2020

Nhớ bạn già

Huy Phương                                    Mấy chữ viết thăm các bạn già,
                                Vui buồn nhớ đến chuyện gần xa.
                                   Mừng chưa gậy chống, lưng còn thẳng,
                                Vui vẫn còn nghe, mắt chửa lòa.


                                Mới đó còn nửa đời niên thiếu,
                                Mà nay đã một tiếng ông bà.
                                Thôi được ngày nào hay ngày đó,
                                Vui buồn thoáng chốc cũng đi qua !

                                Mấy chữ viết thăm các bạn già,
                                Đứa nào cũng bạc tóc, nhăn da.
                                Quan lính đành tin vào số phận,
                                Giàu nghèo rút cuộc cũng ra ma.

                                Gặp nhau trong tuổi chiều xế bong,
                                Thời gian đâu có đợi chờ ta.
                                Mới biết cuộc đời là hữu hạn
                                Vui buồn chi cũng một lần qua.

                                Mấy chữ viết thăm các bạn già,
                                Ai còn, ai mất, ai đi xa ?
                                Thằng đang mê tỉnh trên giường bệnh,
                                Đứa đã đi theo bước ông bà.

                                Nghĩ lại cuộc đời như giấc mộng,
                                Phù du kiếp sống bóng câu qua.
                                Gặp nhau biết có lần sau nữa ?
                                Tâm sự đôi hàng ta gửi ta.

Huy Phương
(Viết trong những ngày “Stay Home !” 2020)


______________________

No comments:

Post a Comment