Thursday, March 12, 2015

Thông Báo Tạm Hoãn Tổ Chức Giải Khuyến Học


Thông Báo Tạm Hoãn Tổ Chức Giải Khuyến Học



Ban Đại Diện CHS Liên Trường Quy Nhơn trân trọng thông báo.
Vì lý do đặc biệt nên Giải Khuyến Học Niên Khóa 2014 – 2015
do CHS LTQN tổ chức xin được tạm hoãn.

Chân thành cám ơn và cáo lỗi cùng Quý Vị Phụ Huynh Học Sinh.

TM. BĐD CHS LTQN

Trưởng Ban,
Văn Công Định

_________________________________________

No comments:

Post a Comment