Monday, March 30, 2015

Tìm Lại Tiếng Ve

Đinh Văn Quế

Năm 2013 anh Lê Huy, bạn tôi ở Mỹ về thăm, gặp lại bạn cũ còn ở Quy Nhơn rất vui. Cũng họp mặt nhau tâm tình ở quán cà phê. Bạn tâm sự muốn nghe lại tiếng ve; anh nói ở bên ấy cũng có phượng tím có ve, nhưng tiếng ve nghe cũng khác.

Tôi nhớ lại năm Đệ Thất dãy lớp gần những tàn me tây cao lớn, tiếng ve đã làm tôi không cưỡng lại được cơn buồn ngủ khi học trong lớp. Nay tai tôi lúc nào cũng nghe tiếng ve vì bệnh hẹp mạch ở tai.

Bạn muốn tìm dưới những cây me và phượng nhưng không có ve (chắc do đời sống đặc thù của loài gặp môi trường ô nhiễm thuốc trừ sâu nên chết dần). May, vào trường Đi Học Sư Phạm có phượng, bạn mừng nghe được tiếng ve và thoả mãn mơ ước của mình. Tôi xúc động viết một bài thơ ghi nhớ kỷ niệm này :

TÌM LẠI TIẾNG VE

(Tặng Lê Huy, bạn tôi)

(ảnh PLH)

Muốn tìm lại tiếng ve
Từ nước Mỹ trở về
Đi dưới hàng phượng vĩ
Rát lòng nghe tiếng quê Đinh Văn Quế (CHS Cường Đễ / Quy Nhơn)  


____________________________________________________________

No comments:

Post a Comment