Monday, March 2, 2015

LTQN tham dự Đại Lễ Kỷ Niệm 226 Năm Chiến Thắng Đống Đa

Ngày 1/3/2015 (nhằm ngày 11 tháng Giêng - Ất Mùi), trong tiết mưa xuân nhè nhẹ, đông đảo CGS và CHS Liên Trường Quy Nhơn đã tham dự Đại Lễ Kỷ Niệm 226 Năm Chiến Thắng Đống Đa do Hội Ái Hữu Tây Sơn Bình Định Nam Cali tổ chức tại Moonlight Seafood Restaurant.

Lễ Kỷ Niệm Chiến Thắng Đống Đa

Phóng viên Đài Truyền Hình VietTV phỏng vấn anh Lê Cẩm Khoáng

Anh Trần Ngọc Anh, Trưởng Ban Nghi Lễ

Bác Sĩ Nguyễn Chi Vỹ,
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Tây Sơn Bình Định Nam Cali

Anh Đặng Phú Phong,
Phó Chủ Tịch Điều Hành Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài Quang Trung

Anh Võ Ngọc Uyển, Trưởng Ban Tế Lễ

Ông Bà Giáo Sư Lê Văn Ba và các CHS LTQN

Phó Thị Trưởng, Thị Trưởng Westminster, Anh Hoàng Phong, Anh Tạ Chí Thân

Anh Văn Công Định, Trưởng Ban Đại Diện CHS LTQN và các Võ Sư


Các CHS LTQN

* Tham gia Văn Nghệ

Nguyễn Quốc Tuấn và Tạ Chí Thân
trong tiết mục Bài Chòi (trích đoạn Ngũ Hổ Bình Tây)

Vũ Xuân Trinh trong nhạc phẩm Thư Xuân Hải Ngoại của NS Trầm Tử Thiêng

Thanh Bình trong nhạc phẩm Gái Xuân của NS Từ Vũ

Thanh Nga trong nhạc phẩm Mùa Xuân Đầu Tiên của NS Văn Cao

Ái Phương trong nhạc phẩm Mộng Lành của NS Hoàng Trọng


(ảnh: Người Liên Trường)

No comments:

Post a Comment