Sunday, March 22, 2015

Mấy Dặm Sơn Khê


Mấy Dặm Sơn Khê
Sáng tác NguyễnVăn Đông
Tiếng hát Hà Thanh…   …   …
Anh như ngàn gió
ham ngược xuôi theo đường mây,
tóc tơi bời lộng gió bốn phương
Nước non còn đó, một tấc lòng
không mờ xóa cùng năm tháng
Mấy ai ra đi hẹn về dệt nốt tơ duyên,
khoác lên vòng hoa trắng
Cầm tay nhau đi anh, tơ trời quá mong manh
Anh hỡi anh, đường xa vui đấu tranh
giữa khung trời gió lộng,
nghìn sau tiếc nghìn xưa
…   …   …

_______________________________________________________________ 

No comments:

Post a Comment