Sunday, May 13, 2018

Lòng Mẹ - Hương lan

,


...

                                  Dù ai xa vắng trên đường sớm chiều về đâụ
                          Dù khi mưa gió tháng ngày trong đời bể dâụ
                          Dù cho phai nắng nhưng lòng thương chẳng lạt mầụ
                         Vẫn mong quay về vui vầy dưới bóng mẹ yêụ

....

_________________________

No comments:

Post a Comment