Monday, March 22, 2021

Hưu Trí

Nguyễn Phu - Đoàn Nguyên Phúc                      Tóc bạc răng long phận mỏi mòn
                      Tuổi già mơ ước lại ngày son
                      Một sào đất ở làm rau quả
                      Đôi mái gà ăn đẻ trứng non

                      Gạo cõng sắn khoai thôi quá tốt
                      Rau đèo mắm muối thế mà ngon
                      Rảnh tay chồng vợ chung chăn gối
                      Đã trả xong rồi nợ nước non

Nguyễn Phu - Đoàn Nguyên Phúc

________________

1 comment: