Friday, December 10, 2021

TÀN TRO TRONG ĐÁY MẮT

DŨNG BỤI TRẦN
Ngày
đàn bà
tất bật bởi đàn ông
Kẻ đứng mom sông
Người ngồi đầu đường cuối chợ
Dầm dãi nắng mưa chạy lo ăn từng bữa
Cốt sao rằng con ấm, chồng êm.
Đêm
đàn bà
cười khóc bởi đàn ông
Nửa muốn khát khao tấm lưng trần quay lại
Nửa lặng lẽ
đắp mảnh yêu thương nửa hững hờ, hoang hoải
Để giấc mơ riêng
được một nửa cuộn tròn.
Tuổi
đàn bà
chìm nổi bởi đàn ông
Như dòng sông
mênh mang chở vui buồn năm tháng
Thấy thuyền về bến, sông hiền hòa xuôi chảy
Nếu khuất bóng khơi xa
sóng chẳng thể ngủ yên mãi trăn trở vơi đầy.
Phận
đàn bà
đen trắng bởi đàn ông
Cứ ngỡ nếm đủ ngọt ngào
hóa ra toàn tự chuốc lòng chua chát
Đành phải
gồng mình trở thành gái chính chuyên
sợ thói đời giễu ả đa đoan rồi đổ vấy cho chồng.

#DBT / https://www.facebook.com/Tr%C3%A1i-tim-m%C3%B9a-thu-108002554138155

________________________________

No comments:

Post a Comment