Thursday, November 9, 2023

Cách chăm sóc cây lá dứa

Thu Hồng Lam
Lá dứa trồng trong nhà để gần cửa sổ có ánh nắng chiếu vào nó vẫn xanh tốt! Một tuần tưới nước cho cây 1 lần, mỗi lần tưới phải ướt đất, đừng tưới trên lá nó sẽ bị úng và chết cây. 
Một tháng tưới nước phân cá 1 lần hoặc thỉnh thoảng tưới cũng được, tưới nước vo gạo và nước vỏ chuối. Vài tuần, lấy giấy có thấm nước lau lá để lá để hấp thụ xanh tốt và không có rệp sáp tấn công. 

Nếu có rệp thì phải lau cho sạch, không hết nó sẽ làm chết cây. Lá dứa mình trồng để sử dụng trong nấu ăn và làm bánh cho nên chỉ bón phân cá, nước vo gạo và nước ủ vỏ chuối, an toàn cho sức khỏe. 

Đó là kinh nghiệm của mình trồng cây lá dứa trong mấy năm vừa qua, nếu có thiếu xót gì xin mọi người chỉ dẫn thêm cảm ơn !


 ThuHong Lam - Trồng cây gây ghiền ở Mỹ

____________________________

No comments:

Post a Comment