Thursday, November 2, 2023

NGÀY NẮNG CŨ

 HẠ ANH
     Đâu mất rồi ngày hạ đỏ thu xanh
     đâu mất rồi những mùa đông trắng xoá
     Xuân ngày ấy chừng như về gõ cửa
     cho iêu thương tràn lấp ... mở tim vào

     đâu mất rồi những đêm ngập trăng sao
     đâu còn nữa tháng năm tràn mộng mị
     ngày biển động khóc cười rồi thủ thỉ
     ôi ! làm sao vốc ngược bóng thời gian

     hồn rỗng không, đóng chặc cửa thiên đàng
     chân trở bước bỗng nghe tàn đóm lửa
     ngày quấn quýt điệu đàng còn đâu nữa 
     tuổi chim xanh mơ ước maxi cánh đồng

     chiều xuống rồi hiu hắt ngọn thu phong
     tim thắt chặt tự nhủ lòng hãy khép
     ngày chợt đến chợt đi cùng giá rét
     vườn cũng tan hoang mấy nẻo mây mù

     ngày đã không còn ...òa vỡ tiếng ru
     tôi thất lạc tôi - một ngày nắng cũ
 
Hạ anh. 10.23

_________________

No comments:

Post a Comment