Wednesday, April 10, 2013

TRÁI TIM ĐAU THƯƠNG (3)

TRẦM TƯỞNG - NCM

 

 

Nằm giữa bốn bức tường câm
Lắng nghe tâm thức gọi thầm tên em
Ngày, đêm sao mãi dài thêm?
Nhớ thương quay quắt nên tim đau hoài
*
Bác sĩ ơi, hãy trổ tài!
Điện tim, kê thuốc đừng sai chút nào
Tim ta lỡ có làm sao
Chết đi ta vẫn không sao nguôi lòng
*
Ngoài kia, chim hót bên song
Biển xanh sóng vỗ dội lòng ta đau
Đa mang chi mối tình sầu
Để rồi tim phải chịu đau thương nhiều
*
Tim đau có phải vì yêu?
Nhớ thương chi để lòng nhiều xót xa
Mai này đời có vắng ta
Xin em nhớ mãi: vì ta yêu nhiều!
( Viết từ Quân Y Viện 13 QN 10/4/2013)

TRẦM TƯỞNG-NCM _______________________
_______________________________________ 

No comments:

Post a Comment