Wednesday, April 3, 2013

Ăn để sống hay sống để ăn..

          Eat To Live or Live to Eat?
Trong một thế giới toàn cầu hóa ngày càng trở nên nhỏ hơn, thì khác biệt kinh tế và xã hội vẫn không thu hẹp được..

Trong những ngày đầu của thế kỷ 21, nhiếp ảnh gia Peter Menzel đã gây ấn tượng với một loạt hình ảnh. Trong những tác phẩm này, có tiêu đề: ", Hungry Planet: What the world eats". 
Menzel đã đi khắp thế giới để có hình ảnh của những gia đình và tất cả thức ăn mà họ ăn trong một tuần.  
Trong khi một số chi tiêu hàng nhiều trăm đô la một tuần thì một số khác chi tiêu chỉ có $ 1,23 ............ 
Những chi tiết Này đem đến cho chúng ta một ấn tượng khá sâu sắc ...........

Hãy chia sẻ những điều sau đây với các trẻ em trong cuộc sống của bạn.
                The Blender from Bargteheide, Germany - Đức quốc (4 people)
                Weekly food costs: US $500.07                      
                Jarvis family from North Carolina, USA (4 people)
                Weekly food costs: US $341.98                The Aokita from Kodirah, Japan ( 4 người)
                Weekly food costs: US $317.25                Manzo family of Sicily, Italy (5 persons)
                Weekly food costs: US $260.11                The Hagans Kuwait City, Kuwait (8 people)
                Weekly food expenses - US $221.45                The Ksals from Cuernavaca, Mexico (5 persons)
                Weekly food costs: US $189.09                The Dong family from Beijing, China (4 people)
                Weekly food expenditures - US $175


                 
                The Sobyakiznkis from Konstancin-Jeziorna, Ba lan (5 persons)
                Weekly food expenditures: U.S. $151.27                The Ahmed family from Cairo, Egypt -Ai Cập. (12 people)
                Weekly food expenditures: U.S. $68.53                The Batsori from Ulaanbaatar, Mongolia - Mông Cổ (4 people)
                Weekly food expenditures: U.S. $40.06                The Yim family from Tingo, Ecuador (9 people)
                 Weekly food expenditures: U.S. $31.55                The Namgais from Shingkhey village, Bhutan (13 people)
                Weekly food expenditures: U.S. $5.03               The Abubakar from Breidjing Camp, Chad (6 people)
               Weekly food costs - U.S. $1.23Dù đây chỉ lả những hình ảnh trung dung nhưng quả thật vẫn nói lên  một khác biệt lớn lao về ngân sách chi tiêu trong việc ăn uống, cũng như phản ảnh được tình trạng giàu nghèo, đời sống dân chúng của mỗi quốc gia ./

In a world becoming smaller and more globalized, cultural, socio-economical differences and not growing smaller.  
In the beginning of the 21st century the images from photographer Peter Menzel strike a tangible cord.  
In this work, titled: "Hungry Planet: What the world eats",  Menzel went around the world to take photos of families and all they eat in a week. While some spend hundreds of dollars a week, some spend as little as a $1.23............   It makes a deep impression........... 
Share the following with the kids in your life

Văn mÁi  - phỏng dịch - chuyển tiếp.
_________________________________________________________________________

No comments:

Post a Comment