Friday, April 19, 2013

24 giờ phép


    Sáng tác : Trúc Phương
  Tiếng hát : Đan Nguyên


Từ xa tôi về phép hai mươi bốn giờ 
 tìm người thương trong người thương
 Chân nghe quen từng viên sỏi đường nhà 
chiều nghiêng nghiêng nắng đổ 
và người yêu đứng chờ ngoài đầu ngõ bao giờ 


 Cửa tâm tư là mắt nên khi đối mặt 
chuyện buồn dương gian lẩn mất
 Ðưa ta đi về nguyên thủy loài người 
 lời yêu khi muốn ngỏ vụng về 
ngôn ngữ tình làm bằng dấu đôi tay 


Bốn giờ đi dài thêm bốn giờ về 
thời gian còn lại anh cho em tất cả em ơi 
ta đưa ta đến đỉnh tuyệt vời 
đêm lạc loài giấc ngủ mồ côi 


Người đi chưa đợi sáng 
 đưa nhau cuối đường sợ làm đêm vui rủ xuống 
Thương quê hương và bé nhỏ tình này 
 ngừng trong đôi mắt đỏ
 vì mình mười sáu giờ bỏ trời đất bơ vơ 


     ______________________________   *    ___________________________________

No comments:

Post a Comment