Friday, April 12, 2013

LK. Tình Anh Lính Chiến

Tiếng hát 
Mỹ Huyền - Tường Nguyên - Tường KhuêXuyên lá cành trăng lên lều vải 
Lòng đất ấm thương tình đôi mươi 
Thương những người mạch sống đang khơi 
Đang tìm một cuộc đời cho lòng vơi nét phong sương 
…   …   …
Rồi ngày mai ra đi 
Chốn biên thùy anh sá chi gian nguy 
Có bao giờ anh nhớ chăng 
Đêm nào nằm gần nhau 
Hồn xây mộng ước mai sau
…   …   …
_________________________________________________________

No comments:

Post a Comment