Tuesday, April 16, 2013

TRÁI TIM ĐAU THƯƠNG (2)

                                                                TRẦM TƯỞNG - NCM. 
 
Tự nhiên tim đập nhịp không đều
Phải chăng tim thổn thức vì yêu?
Nghe tim đau thắt rung tâm nhĩ
Máu nghẹn bơm đi chẳng được nhiều!

*
Có phải yêu nhiều nên tim đau?
Nhiều thương nhớ quá chứa nơi đâu?
Quá tải nên tim chừng muốn vỡ
Tim đau chắc bởi dạ u sầu

*
Có lẽ yêu nhiều nên tim đau
Bốn ngăn không chứa nổi tình sâu
Bao nhiêu thương nhớ dồn vào máu
Nếu vỡ tim rồi máu về đâu?

*
Chắc tại yêu nhiều nên tim đau
Tình đầu tình giữa lẫn tình sau
Thôi thế từ nay đừng yêu nữa
Có ngày tim vỡ: ta còn đâu?
TRẦM TƯỞNG-NCM
(Viết từ Quân Y Viện 13 QN- ngày 09/4/2013)
________________________________________________________

No comments:

Post a Comment