Wednesday, August 20, 2014

Phân ưu cùng gia đình chị CẨM TÚ CẦU .

Quinhon11
Được tin trễ hiền mẫu của chị Cẩm Tú Cầu vừa tạ thế ngày 13 Tháng Tám Năm 2014 . 
Thọ hơn trăm tuổi .

QN cùng toàn thể Anh chị em trong ban biên tập Quinhon11 xin gởi đến Chị Cẩm Tú Cầu cùng gia đình lời chia buồn sâu sắc nhất.
Cầu nguyện hương linh Bác Gái sớm về cõi vĩnh hằng.

 Quinhon11 Thành kính phân ưu__________________________________________________________________________

No comments:

Post a Comment