Sunday, August 3, 2014

Ăn cơm Tàu, ở nhà Tây, lấy vợ Nhật

Câu chuyện đời thường với Nhà Văn Huy Phương

@ Nhật Báo Người Việt

 


Huy Phương - Ngọc Lan

___________________________________________________

No comments:

Post a Comment