Thursday, March 8, 2018

KHÁC NGHỀ

Đinh Tấn KhươngTàn tiệc, vợ chồng Sáu Nghĩa vừa về tới nhà thì bị vợ quát:
-         Anh có thấy 7 Phát hông, suốt buổi tiệc 7 Phát lúc nào cũng tiếp cận thăm hỏi người già yếu, đâu có tệ như anh vậy!

-         Anh cũng đâu có thua gì 7 Phát mà em lại nói thế!?

-         Anh hả, người ta đàm tiếu là anh chỉ biết lân la với mấy cô gái trẻ. Ngược lại khen Bảy Phát đứng đắn, chỉ biết làm quen với những người trọng tuổi, lời khen đó làm nở mày nở mặt vợ con!

-         Bảy phát mà tiếp cận mấy cô gái trẻ như anh thì có nước cạp đất mà ăn!

-         Có gì khác biệt?

-         Em hổng biết là anh mới đổi nghề đấy ư, nghề bán mỹ phẩm làm đẹp da mặt phụ nữ, nếu tiếp cận mấy người già gần chết thì ai mà chịu mua!

-         Còn 7 Phát thì sao?

-         Bảy Phát chuyển sang làm cò bán đất nghĩa trang chớ còn sao nữa!
Thế là Sáu Nghĩa thoát được tội!

Sydney 07/03/2018
đinh tấn khương

______________________________________________

No comments:

Post a Comment