Saturday, March 3, 2018

Tưởng Nhớ Nhạc Sĩ Tài Hoa Nguyễn Văn Đông (1932 - 2018)


Nhạc Sĩ Nguyễn Văn Đông
(1932 - 2018)


Nhớ Một Chiều Xuân
Tiếng hát Trần Thái Hòa


Chiều nay thấy hoa cười chợt nhớ một người
Chạnh lòng tôi khơi
... bao niềm nhớ
Người nơi xa xăm phương trời ấy
Người còn buồn còn thương còn nhớ
Nắng phai rồi
... em ơi !

Chiều Xuân có một người ngơ ngác đi tìm
Một tình thương nơi
... phương trời cũ
Chiều nay hoa Xuân bay nhiều quá
Chiều tàn dần phai trên ngàn lá
Tìm đâu bóng
... hình ai ?

Người về còn nhớ
... khúc hát
Người yêu dấu bên bờ thành Vienne
Lòng này còn quyến
... luyến mãi
Đêm Xuân dài mà đâu có hay


Chiều nay có một loài hoa vỡ bên trời
Đợi mùa Xuân sang tô
... màu nhớ
Dừng chân trông hoa Xuân hồng thắm
Buồn tìm về tình ai đằm thắm
Giờ vun vút
... trời mây


____________________________

No comments:

Post a Comment