Friday, February 21, 2020

Những cánh nhạn tháng Hai

Phạm Lê Huy


Vui sao, tháng Hai đến rồi... !

Hằng năm, cứ đến tháng Hai là từ Little Saigon / Nam Cali những cánh nhạn nhỏ bé xinh xinh lại chấp chới bay đi khắp nơi trên toàn thế giới. Những cánh nhạn nhỏ bé xinh xinh ấy mang theo thông điệp thân thương đến với quý Thầy Cô, quý Đồng Môn và Thân Hữu. Đó là những Thiệp Mời tham dự Đại Hội LTQN / Nam Cali vào tháng 7 tới đây.

Và, mấy ngày qua, Ban Tổ Chức Đại Hội của LT cũng đã nhận khá nhiều cánh nhạn hồi âm từ quê nhà và từ vài nơi khác nữa... Thật ấm lòng làm sao, trân quí làm sao ! Cứ nghĩ đến ngày ấy được gặp lại các khuôn mặt thân quí của Những Ngày Xưa Thân Ái là lòng rộn lên rồi, là vui lắm rồi.

Đáp lại, Ban Tổ Chức rất lo, lo lắm. Lo là lo làm sao cho Đại Hội “không phụ lòng người đến từ phương xa phương gần”. Cho nên các “ban bệ” – Tiếp Tân, Văn Nghệ, Biên Tập... - đã được thành lập (gọn gàng hơn) và đang hội ý với nhau - làm sao cho các bước chuẩn bị khi thực hiện sẽ được suôn sẻ.

Cộng thêm cái lo “ngoài ý muốn” nữa là dịch Cúm Covid-19, nó khiến mọi người phải hạn chế đi lại, ngại đến những nơi đông người. Mong sao nó đừng kéo dài nữa !

Tuần rồi, nghe Trump Tông Tông nói : “Tháng Tư sẽ hết dịch Covid-19”. Cũng rất, rất mong được như vậy !

* Xin được vắn tắt vài lời, có gì mới sẽ “lên khuôn” tiếp.

Phạm Lê Huy
(Little Saigon, Feb. 2020)

No comments:

Post a Comment