Friday, March 26, 2021

Mưa đem kỷ niệm về .. rồi... đi

 Quinhon11
                      Sau khung cửa nhiều ngày
                      Chiều tàn trời đổ mưa
                      Bên hiên chim nhỏ trú
                      Chiếc lá vàng đong đưa                  
                      Trần gian màu tro xám
                      Nhớ ai của ngày xưa
                      Đôi mắt buồn sâu thẳm
                      Hỏi người còn nhớ ta?

                      Mây bay qua thành phố
                      Dăm phiến đá chờ mưa
                      Trên tay tách trà nhỏ
                      Ơi ! lòng đã quên chưa?

                      Người lục bình ao nhỏ
                      Ta nhánh rong cuối nguồn
                      Nhấp ngụm trà thơm thảo
                      Chút bồi hồi vấn vương.

                      Mưa chiều đan kỷ niệm ....
                      Chợt về ... rồi chợt đi.

Quinhon11
________________

No comments:

Post a Comment