Tuesday, October 24, 2023

Mưa đem kỷ niệm về .. rồi... đi

 Quinhon11
                 Mùa thu về chưa nhỉ?
                 Chiều tàn trời đổ mưa
                 Bên hiên chim nhỏ trú
                 Chiếc lá vàng đong đưa

                 Trần gian màu tro xám
                 Nhớ ai của ngày xưa
                 Đôi mắt buồn sâu thẳm
                 Hỏi người còn nhớ ta?

                 Mây bay qua thành phố
                 Dăm phiến đá chờ mưa
                 Trên tay tách trà nhỏ
                 Ơi ! lòng đã quên chưa?

                 Người lục bình ao nhỏ
                 Ta nhánh rong cuối nguồn
                 Nhấp ngụm trà thơm thảo
                 Chút bồi hồi vấn vương.

                 Mưa chiều đan kỷ niệm ....
                 Chợt về ... rồi chợt đi.

Quinhon11
________________

No comments:

Post a Comment