Monday, May 17, 2021

7 câu trả lời thâm thúy của một nhà hiền triết

Sưu tầm

Cuộc sống này luôn có những chuyện xảy ra trên đời, và những danh ngôn hay lời hay ý đẹp đều xuất phát và đúc kết từ sự kinh nghiệm, sau đây là 7 câu trả lời thâm thúy của một nhà hiền triết.


1.Vật gì sắc bén nhất ?

Đó là lưỡi của con người. Lưỡi có thể dễ dàng làm tổn thương trái tim của người khác.

2. Nơi nào xa nhất ?
Quá khứ. Cho dù chúng ta là ai, giàu có cỡ nào, chúng ta không thể quay về quá khứ, vậy nên phải sử dụng tốt ngày hôm nay và những ngày sắp tới.

3. Cái gì lớn nhất ?
Ham muốn là thứ lớn nhất. Nhiều người trở nên khốn khổ vì họ cho phép ham muốn thoải mái. Hãy cẩn thận với ham muốn.

4. Cái gì khó và nặng nhất ?
Lời hứa là thứ khó và nặng nhất. Dễ nói nhưng cực kỳ khó làm.

5. Cái gì nhẹ nhất ?
Sự khiêm nhường là thứ nhẹ nhất. Người ta rất dễ lãng quên và rời bỏ sự khiêm nhường.

6. Cái gì gần nhất với chúng ta ?
Cái chết gần nhất. Nó là tất yếu và có thể đến bất cứ lúc nào.

7. Cái gì dễ làm nhất ?
Việc dễ làm nhất là làm người khác đau buồn. Do vậy chúng ta nên thận trọng !

Sưu tầm

(Phật Học Đời Sống)


No comments:

Post a Comment