Sunday, May 9, 2021

Chỉ Một Mẹ Thôi và Hiền Mẫu

 Tuyết Vân 

Picture downloaded from the Internet


                   Chỉ Một Mẹ Thôi

Dịch từ bài thơ Only One Mother của George Cooper

                                        Có hàng trăm vì sao lấp lánh  
                                        Có hàng trăm võ sò nằm phơi
                                        Có hàng trăm cánh chim đang hót
                                        Có hàng trăm giọt sương vừa rơi
                                        Có hàng trăm con ong hút mật
                                        Có hàng trăm cánh bướm lượn bay
                                        Có hàng trăm đóa hoa khoe sắc
                                        Có hàng trăm cung bậc chơi vơi
                                        Có hàng trăm và hàng trăm nữa…
                                        Nhưng thế giới này, Chỉ Một Mẹ Thôi.

Tuyết Vân


                    Hiền Mẫu


                                        Mẹ như vầng trăng sáng
                                        Soi dịu bóng đời con
                                        Mẹ bảo bọc chăm nom
                                        Nuôi con ngày khôn lớn

                                        Mẹ như tia nắng sớm
                                        Cho con có ngày mai
                                        Mang nặng ở hai vai
                                        Mẹ đường dài lo gánh

                                        Mẹ chính la đôi cánh
                                        Cho con được bay xa
                                        Rồi khi thấy nhớ nhà
                                        Có mẹ đây chờ đợi

                                        Mẹ tấm lòng dịu vợi
                                        Thương con khó với đời
                                        Tóc mẹ giờ sương muối
                                        Vẫn lo vẹn mười mươi

                                        Mẹ như lá vàng phai
                                        Đông về nghe tê tái
                                        Hằng đêm con van vái
                                        Cầu xin gió đừng lay

                                        Rồi buổi sáng hôm nay
                                        Mẹ về nơi chín suối
                                        Đường ơi, xin đừng tới
                                        Còn những phút này thôi

                                        Mẹ đã nằm nghĩ ngơi
                                        Như những người tới trước
                                        Mẹ đã tròn duyên phước
                                        Giờ con phải chia xa

                                        Nhưng con mới nghĩ ra
                                        Trái tim người hiền mẫu
                                        Trái tim màu bao la
                                        Mẹ vẫn ở trong ta
                                        Cho dù bao lâu nữa

Tuyết Vân

_______________________

No comments:

Post a Comment