Thursday, January 5, 2012

CÓ NHỮNG CUỘC TÌNH ....

                                                                 không là trăm năm ....Thơ : Quang Dũng .

                          Em mãi là hai mươi tuổi
                          Ta mãi là mùa xanh xưa
                          Những cây ổi thơm ngày cũ
                          Và vầng hoa ngâu mùa thu

                          Em mãi là hai mươi tuổi
                          Ta mãi là mùa xanh xưa 
                         Tóc anh đã thành mây trắng
                          Mắt em dáng thời gian qua

                         Con đường xưa, những mùa trút lá
                         Cành bàng mồ côi đứng giữa rêu phong
                         Con đường xưa, ta ngồi hóa đá
                         Mùa đông mồ côi, đứng đợi người 


                         Con đường xưa, men vườn ổi thơm
                         Anh bỏ đi dài bao chia ly
                         Con đường xưa, hàng cây trút lá
                         Có những cuộc tình không là trăm năm
                         Con đường xưa, hàng cây trút lá
                         Có những cuộc tình không là trăm năm 
                       Em mãi là hai mươi tuổi
                       Ta mãi là mùa xanh xưa
                       Tóc anh đã thành mây trắng
                       Mắt em dáng thời gian qua

                       Con đường xưa, những mùa trút lá
                       Cành bàng mồ côi, đứng giữa rêu phong
                       Con đường xưa, ta ngồi hóa đá
                       Mùa đông mồ côi, đứng đợi người
                       Con đường xưa, men vườn ổi thơm
                       Anh bỏ đi dài bao chia ly
                       Con đường xưa, hàng cây trút lá
                       Có những cuộc tình không là trăm năm


                       Con đường xưa, hàng cây trút lá
                       Có những cuộc tình không là trăm năm ....

PS: Có một vài tài liệu  cho rằng Nhạc sĩ Việt Dũng tác giả bài bài thơ trên. Có tài liệu khác cho rằng của Nhạc sĩ Phạm trọng Cầu ...v.v.v.
Tuy nhiên sau khi Cobamy  tìm hiểu kỹ  thì nhà thơ Quang dũng chính là tác giả .
QN Cám ơn Cobamy nhiều lắm , Và xin hiệu đính lại .- /QN

QN (chuyển tiếp)  

No comments:

Post a Comment