Sunday, January 8, 2012

NGÀY XƯA , NGÀY NAY ..

Author: Thu Dung

Ngày xưa viết bút mực xanh
Gò từng nét chữ trên manh giấy sờn
Ngày nay viết giấy để trơn
Cứ phím ta gõ nhanh hơn viết nhiều
Bây giờ thư viện đìu hiu
Cần gì ta cứ Google thiếu chi
Gặp nhau không có mấy khi
Phone gọi thăm hỏi, mà chi cho phiền
Cứ lên Facebook thấy liền
Tin tức cập nhật liên miên suốt ngày
Ngày xưa mảnh giấy chuyền tay
Ngày nay tay text, tai nghe nhạc vàng
Gặp nhau tíu tít hỏi han
Có games, Apps mới bạn sang cho giùm?
Ra đường hò hát tùm lum
Chừng lên YouTube thấy liền một khi
Ngày xưa... thôi nhắc mà chi
Tình người nay chỉ còn là... binary


TD

No comments:

Post a Comment