Saturday, January 19, 2013

Quanh Đây...


Bùi Phạm Thành (dịch)

Mời các bạn thưởng thức một bài thơ rất hay và có ý nghiã Around The Corner của Henson Towne, Bùi Phạm Thành dịch ra Việt Ngữ. Và hãy nhớ đi thăm Bạn Già Xưa của mình trước khi quá trễ !Quanh đây ta có bạn hiền,
Cùng chung một phố nhưng biền biệt xa.
Từng ngày lặng lẽ trôi qua,
Quanh đi quẩn lại thế là một năm.

Lâu rồi cũng chẳng ghé thăm,

Bù đầu trong việc làm ăn mỗi ngày.

Dẫu rằng tình bạn còn đây,

Nhưng không có được những ngày gặp nhau.


Nhớ xưa khi tóc xanh màu,

Gọi nhau thăm hỏi những câu thân tình.

Bây giờ mỏi mệt thân mình,

Nhọc nhằn theo đuổi bóng hình lợi danh .“Ngày mai tôi sẽ gọi anh,

Hỏi thăm bạn cũ chút tình đồng môn.”

“Ngày mai” rồi cũng qua luôn,

Và rồi như thể dặm trường cách xa.


Hôm nao thư gửi đến nhà,

Mới hay bạn đã lià xa cõi đời.

Thương thay thân phận con người,

Quanh đây chợt vắng bóng người bạn xưa.


Bùi Phạm Thành (7/11/2002)Nguyên tác
Around The Corner
by Henson TowneAround the corner I have a friend,
In this great city that has no end.
Yet days go by and weeks rush on,
And before I know it, a year is gone.

And I never see my old friend's face;

For life is a swift and terrible race.

He knows I like him just as well

As in the days when I rang his bell.


And he rang mine. We were younger then,

And now we are busy, tired men.

Tired with playing a foolish game,

Tired with trying to make a name.


"Tomorrow," I say, "I will call on Jim,

Just to show that I'm thinking of him."

But tomorrow comes-and tomorrow goes;

And the distance between us grows and grows.
Around the corner! Yet miles away...
"Here's a telegram, sir."
"Jim died today."
And that's what we get - and deserve in the end.
Around the corner, a vanished friend.


______________________________________________________ 
 

No comments:

Post a Comment