Friday, January 4, 2013

Cầu phúc cho tất cả bạn hiền (sưu tầm)


           Cầu phúc đầu năm everyone !“Con cầu Phật phù hộ những người thân cùng bạn hữu của con mãi mãi được khỏe mạnh và hạnh phúc".

Phật nói : "Chỉ cho 4 ngày thôi".

Chú Tiểu :

"Thế thì xin Phật cho họ được khỏe mạnh và hạnh phúc trong những ngày mùa xuân, những ngày mùa hè, những ngày mùa thu và những ngày mùa đông".Phật nói : "Chỉ cho 3 ngày thôi". 

Chú Tiểu:

"Nếu chỉ được 3 ngày thì con xin họ được khỏe mạnh và hạnh phúc trong ngày hôm qua, ngày hôm nay và ngày mai".Phật nói : "Chỉ cho 2 ngày thôi".

Chú Tiểu :

 "Như vậy con xin cho họ được khỏe mạnh và hạnh phúc trọn ngày hôm nay  ngày mai".Phật nói : "Chỉ cho 1 ngày thôi". 

Chú Tiểu : 

"Vâng, cũng được".

Phật thắc mắc hỏi : "Như vậy là ngày nào ?".

Chú Tiểu đáp :

"Con xin cho họ được mạnh khỏe và hạnh phúc từng ngày".
 Phật mỉm cười nói:
  
 "Tốt lắm. Những người nào nhận được điện thư của con, người đó sẽ được khỏe mạnh và hạnh phúc mỗi ngày".

Phạm Lê Huy (sưu tầm)______________________
__________________________________________________________________________

No comments:

Post a Comment