Wednesday, December 31, 2014

Cay Đắng Bờ Môi

Nhạc và lời Châu Đình An - Tiếng hát Quang Lê *


Tôi có người tình bỏ lại nơi phố ngày xưa 


Một ngày chim rũ chiều mưa 

Ngậm ngùi xa cánh đồng xưa 

Ra đi tôi nhớ thương ơi 

Nghẹn ngào cay đắng bờ môi 

Ai ngăn dòng nước trôi về 

Ai nào có thấu lòng tôi

…   …   …

No comments:

Post a Comment