Tuesday, December 16, 2014

Mưa và Hoa

Vũ Hoàng Thư


Nhng cơn bão rt li ghé Nam Cali. Bui sáng đi làm sũng nước, xa l kt, chung quanh mình là mù, cánh qut nước quay liên hi. Ca đóng kín, nh hai câu thơ ca anh Võ Ý hi rt xưa anh y bay trong mưa và nh người em gái mt thi, mang máng như thế này:

Tri mưa bay phương m kín gió
Tôi còn đây em có như xưa

Luôn là câu hi ca mt người đng li, ngng nhp so vi không gian và thi gian đ nh v mt người. Tiếng hát L Thu vang tròn trong xe như gào vào tim 

Nếu v sau em có qua cu
Không chng vì su,
thương chng còn đâu
Mà nói chuyn quên nhau
Nếu vì sao, quay gót cun mau
Du chân sâu in vết không lâu
Chng n gì nhau...

C thế, nghe mãi Nếu Mt Mai Em S Qua Đi,lp li cho đến khi ti s làm. Bài hát gi đến quán không tên cui đường Pasteur Saigon nhng sáng tri mưa như thế này, Phit còn nh? Bay vn nhng cơn bão rt đã qua và đi mt. Gi quý v Nếu Mt Mai Em S Qua Đi (youtube đính kèm) nếu nghe trong mưa s thú v lm. Đang nói đến mưa xin gi luôn đến quý v mt bài viết cn Tết my năm trước đc gii trí.

Vũ Hoàng Thư


* * *

Mưa và Hoa
tn mn

ban đu li vi ban sơ
v chung thot v ni ng ng riêng

Li nào kéo đ mt không gian xưa. Hình tượng chao trong góc cnh Picasso bay lng bm nga th thành chiếc áo dài pht phi. Con mt lp th nhòa m nhường cho tia nhìn ht d. Nâu pht h thu. Không ch là h mà còn mây vương. Nhng đám mây vô trú x. Tinh cu lng đng soi bóng mây len v cui khóe mi. Ánh mt không tui dâng hn ta cao vút thiên thanh. Ging như mơ, người trong tranh bước xung, liêu trai quy gót xa dn. Nhng gam màu lng xung, vàng rt ca thu, xanh lnh và thinh lng ca đông đng li. Âm thanh còn gì ngoài nhng tiếng rơi v b ca bin vng. Tiếng sóng xa, khơi dy nhng lung cát đã lm chìm trong quá kh. Trong ngt mt màu nng hanh bay vàng ln tóc. Có nng làm ngày dy gia lòng cây c và vũ tr. Nng ph mt màu tm lên áo la va đ bc cho git m hôi lăn loang yếm thm. Và ngc ôi php phng gia trưa nhim mu sng đng...

Ngm café nh đng còn hương nơi đu lưỡi trong mt ngày lười. Ngày tháng chp mưa lê hơn tun l. Dai dng, cơn dm cui năm tiếp tc gõ vào mái nhng âm đu đn. Tiếng hát quyn vang trong mưa, bun v như bong bóng xà phòng ln dn màu cu vng mt ngày mi ln. By sc qun óng vàng cam, ng sang xanh tím vô đnh vn vơ bay. Phút chc bong bóng tan, không khí hoàn không khí. Hư không v vi thinh không. V vi, v li, hay chưa mt my may đi ? Bong bóng v bay ngược li tám thế k trước, đáp xung thùng nước ca Ni Sư Vô Nhai Như Đi (Mugai Nyodai), thuc tông Lâm Tế Nht. Chuyn k mt đêm trăng n, Ni gánh nước bng đôi thùng g nin tre. Trăng soi nghiêng mt nước, tròng trành như công án trĩu nng lòng Ni. Ngu nhiên hay cơ duyên đến, đó là nim bí nhim ca đêm trăng, nin tre cũ cht đt ri, đáy thùng rơi xung. Nước trôi, trăng mt. Bng ng ra, Ni làm my câu thơ,

Ta đã tìm mi cách đ gi li chiếc thùng cũ,
Vì nhng si nan tre đã yếu t và sp đt,
Cho đến cui cùng ri đáy thùng cũng rơi mt.
Không còn nước trong thùng !
Không còn trăng trong nước ! [1]

Thì ra trăng b giam hãm trong cõi lòng cht hp t by lâu. Tâm y, cnh kia nương nh nhau mà có. Giây phút y có l Ni sư là người giàu có nht trn gian ! Trăng tù ngc ca Ni t chiếc thùng cũ nay được gii thoát thành trăng bao la tm đm trn gian. Mi ràng buc rã đt theo chiếc nin tre ra mc. Hãy đp v nhng chiếc thùng sóng sánh nht trăng đáy nước cho trăng tr v thu ban đu, cho trăng là trăng uyên nguyên.

C thế chiu vng bng tiếng chuông trm, om om trong tiếng nước mt khúc xưa. Tiếng ai hát chiu nay vang lng trên sóng… [2] Nghe chăng thiên thai, mt cõi mơ h không có trên mt đt. Cũng vì người mơ thiên đường và s đa ngc, nên người chn chn trn gian gia, nơi đó khonh hnh phước ngi gn ln đ hu vi kh đau. Cõi gia lưng chng có đ qu s nm ngơi nơi ý và thiên thn ng con tim. Thiên đàng vòi vi cõi trên, đa ngc sâu chìm chn dưới, không đâu bng được cõi người. Lưu Nguyn b mc thn tiên tr v trn vì luyến lưu mt tiếng hát ? Hay tiếng lá rơi ? Ca thu ?

Và khúc hát hôm nào em ct tiếng
Vn thường hng cùng ta vng trin miên

Et la chanson que tu chantais
Toujours, toujours je l'entendrai!
(Les feuilles mortes - J. Prévert)

Ông Prévert bên tri Tây nh hoài mt tiếng hát, nhc sĩ Hoàng Giác mình mi thoáng thy người hái hoa, lin đã“Tôi nhn cô em đôi li… ”. Li gì ? Li thân thiết t khi bt gp cô cô nơi c m ? Li ngu nh cho ln gp g ngn ngi ? Nhưng chng ngu nh mà Hoàng Giác đâm yêu Hoa. Hoa đây phi viết hoa vì Hoa là Người. Gp người ri v đâm nh như Tú Uyên ca Bích Câu Kỳ Ng, "Ni nàng canh cánh nào quên / Vn còn quanh qun người tiên khéo là ?".

Giai thoi k rng, nh như thế, Hoàng Giác viết bài nhc Mơ Hoa. Trong hoa n tàng cht nng. Nng nuôi lá, bo hòa dip lc t cho hoa bung cánh r vi thế gian. Người con gái cũng như thế, ngo vi nhân gian mt n cười [3].  Ngo đng âm vi do, là đánh vòng qun quanh vi đi, hay ngo là chế diu, là cười vào mũi ?  Nghĩa thế nào thì các đng mày râu vn c khn đn mt đi.

Mt đêm xuân mng m, Bch Cư D xut thn tho bút bài Hoa Phi Hoa. Thi sĩ chm trán giây phút thiên thu ca mong manh, không là n, chng phi kia. Cái gì mông lung, cái gì ta không th nm bt.

Hoa phi hoa,
V phi v.
D bán lai,
Thiên minh kh.
Lai như xuân mng k đa thi,
Kh t triêu vân vô mch x !
(Hoa phi hoa – Bch Cư D)

Không phi hoa
Chng là sương
Gia đêm đến
Sáng ngày đi
Đến như xuân mng vn qua chc,
Đi ta mây mai không dng tăm !

Trông hoa nh người, ta tr v vi bước chân đôi trên mt đt. Người không đến, ch có cơn mưa tháng chp và nhng n hoa ngi ngùng m trong gió. Hay gia đêm xuân, ý thôi trông ch, nhng bước chân tch mch m lòng hoa,

chân v trong ý nim ngng
gia đêm hoa n n bng bng khai

Vũ Hoàng Thư
Cui năm Canh Dn

______________

[1] Gõ Ca Thin (101 Zen Stories – Thin Sư Muju) Nguyên Minh dch
[2] Thiên Thai, nhc Văn Cao
[3] Cnh đon trường, thơ Thái Can :
Em v đim phn tô son li
Ngo vi nhân gian mt n cười.


_________________________________________________________________

No comments:

Post a Comment