Thursday, December 18, 2014

Chiều Mưa Cali

Sáng tác Andy Thanh - Tiếng hát Thiệu Kỳ Anh *

…   …   …
Chiều mưa lang thang không em không nụ cười xưa
Chiều mưa đi hoang thương sao kỷ niệm ngày qua
Quen em trong một chiều mưa
Thương em thu vàng chờ mong
Yêu em đông về đêm nhớ

Rồi xuân xa em, xa em nghìn trùng xa em
Nụ hôn đam mê, đam mê một thời đam mê
Em ơi kỷ niệm ngày xưa
Xin em, xin đừng vội quên
Trong ta nỗi nhớ mênh mông
…   …   …
…   …   …

No comments:

Post a Comment