Friday, December 19, 2014

Joe Dassin - A toi

Nhạc ngoại quốc tuyển chọn

văn mỹ ái  

Buổi sáng chớm lạnh, vài hạt mưa bui rơì nghiêng nghiêng, một tách cafe nóng, một vài bài Nhạc Pháp tuy đã xa xưa, nhưng mỗi khi có dịp nghe lại vẫn cho ta rất nhiều cảm xúc...
 Mỹ Ái xin lần lược chuyển tiếp một số nhạc ngoại quốc dành tặng các thân hữu gần xa. Như chút hương gợi nhớ một thời sinh viên, trên những con đường có lá me bay... Thời VN chưa đổi chủ, thời sinh viên mộng lòng trong xanh như mây trời. Thưở uống ly chanh đường như uống môi em ngọt.. 
xin mời cùng thưởng thức 

 À toi
À la petite fille que tu étais
À celle que tu es encore souvent
À ton passé, à tes secrets
À tes anciens princes charmants

...

Văn Mỹ Ái

_____________________________________________

No comments:

Post a Comment