Saturday, May 2, 2015

Hình ảnh 30-4 tại Ottawa, Thủ Đô Canada.

Đúng sáng ngày 30-4-2015, rất đông người VN từ các nơi kéo về Thủ Đô nước Canada để dự Lễ Quốc Hận 30-4Đặc biệt là Quốc Hội Canada đã treo cờ rủ trong Ngày Lể Tưởng Niệm 30-4 .


Đoàn người xếp hàng đi tới Quốc Hội trên đường phố Thủ đô Canada.


Đoàn đã vào sân Quốc Hội.... phía sau đoàn còn rất dài trên đường.
Lửa Tưởng Niệm.


Lê Từ Chuyển tiếp

______________________________________________________________________

No comments:

Post a Comment