Saturday, May 16, 2015

Kinh nghiệm trồng, chăm sóc và nhân giống hoa Nhật quỳnh


Nht quỳnh là loài hoa đp, n vào nhiu ngày và có hương thơm, đa dng màu sc, ít công chăm sóc nên được nhiu người yêu thích, hôm nay hoala.vn chia s vi các bn kinh nghim trng, chăm sóc và nhân ging hoa Nht quỳnh nhé!


1- Cách chăm sóc hoa Quỳnh

-  Chậu trồng quỳnh phải có nhiều chỗ thóat nước
-  Mùa nng 1 tun tưới 1 ln, mùa lnh 2 tun tưới 1 ln
-  Trng nhánh thì khong 3 - 4 năm  là nht quỳnh s có hoa

2- Cách dâm cành nhật quỳnh 

-  Ct nhánh dài khong 20cm đến 30cm cành già
-  Đ ch mát khong 10 ngày cho vết ct khô mt đ không b th
    gc, có th bôi vào vết ct nước vôi pha loãng
Cm nhánh Quỳnh sâu khong 1 hoc 2cm (sâu đ cho nhánh Quỳnh đng được) vào trong chu đt có pha cát đ thoát nước tt. 
-  Cm nc tr buc cho nhánh Quỳnh ta vào giúp c đnh nhánh ra r, trùm bao nylong lên trên không ph kín hoàn toàn và đ ch mát 1 tun, sau đó m bao nilong và đưa ra nng t t.
Không tưới nước trong vài tun, ri tưới dn dn sau đó (gi cho đm cho cây không b khô, tránh đ sũng nước gây thi gc. Sau mt năm thì thay chu to hơn . Hai hoc ba năm sau Quỳnh s có hoa.

3- Cách làm nhật quỳnh ra hoa
-  Tháng 5 hoc 6 mi năm  ngưng tưới nước trong vòng t 3 đến 4 tun, có th lâu hơn, ch yếu đ đt trong chu quỳnh khô hn nước nhưng không đ cây b héo.
-  Cây nht quỳnh phi có thi gian b khô hn, cây mi tr hoa được.
4- Cách làm nhật quỳnh có nhiều hoa
Thay Đất (hai hoc 3 năm mt ln) sau v hoa cui


 Cách thay đt:

 -   Đ chu quỳnh ra, giũ cho HT TT C đt
 -   Ct bt r
 -   B bt nhánh nh/xu/quá ci, gi li nhng cành to, thân (lá) dy.
 -   Ct ngn bt nhánh cao quá
 -   Đt cây quỳnh vào chu, cho đt vào, n nh cho chc gc, tưới cho đm nước. Sau đó đ chu quỳnh trong ch mát ba bn tun, ri đem ra nng.
 
Thanh Nguyễn (chuyển tiếp)

______________________________________________


1 comment:

  1. Cam on chi da chia se bai viet .

    Thanh thuy

    ReplyDelete