Monday, May 11, 2015

Nhật Ký Của Mẹ

Sáng tác Nguyễn Văn Chung
Tiếng hát Hiền Thục

Bao ngày M ngóng... Bao ngày M trông... Bao ngày M mong con chào đi...
p trong đáy lòng có chăng tiếng cười ca mt hài nhi đang ln dn?
M
cht tnh gic và M nhìn thy hình hài nh bé như thiên thn,
Ti
ếng con khóc oà, mt M l nhoà, cm ơn vì con đến bên M...
Này con yêu
ơi, con biết không? M yêu con, yêu con nht đi!
Ng
m con ngoan nm trong nôi, mt xoe tròn, ôi bé cưng!
Nhìn Cha con, Cha đang r
t vui, git nước mt lăn trên khoé môi,
Con hãy nhìn kìa, Cha đang khóc vì con...
...   ...   ...


____________________________________________________

No comments:

Post a Comment