Monday, May 25, 2015

NGÀY CHIẾN SĨ TRẬN VONG

Thơ KD
NGÀY CHIẾN SĨ TRẬN VONG

(ảnh: Internet)

Ngày Chiến Sĩ Trận Vong
Nước mắt chảy thành dòng
Ôm mộ cha thương tiếc
Cha ấm lòng cõi âm

Ngày Chiến Sĩ Trận Vong
Nghĩa trang buồn lạnh lùng
Biên Hòa đến An Lộc
Cô đơn người anh hùng

Ngày Chiến Sĩ Trận Vong
Thịt xương rã trên rừng
Bơ vơ Kinh Tế Mới
Vợ con đời long đong

Ngày Chiến Sĩ Trận Vong
Từ một nơi xa xăm
Đốt lên nén hương lòng
Tạ ơn anh nằm xuống

Ngày Chiến Sĩ Trận Vong
Thương anh vì non sông
Tiếc anh vì dân tộc
Tổ Quốc xin ghi công

KD
(Orlando, Veteran Day, 25 tháng 5 năm 2015)

______________________________________

No comments:

Post a Comment