Friday, May 29, 2015

Houston mưa to lụt lớn… Tắm mưa ?

Houston đang mưa to lụt lớn, để giảm căng thẳng mời vô đây coi.
Quý bác bên đó có cùng con cháu tắm mưa như hồi còn nhỏ ở bên nhà không?

TẮM  MƯA


Chiều mưa đi giữa xứ người
Sao ta nhớ quá... ! Trời mưa quê nhà
Bao năm quê cũ rời xa
Thêm bao năm nữa... quê nhà về thăm?
Bạn xưa, giờ tóc hoa râm
Có khi chưa kịp về thăm một lần!
Mưa chiều trĩu hạt trên sân
Nhớ xưa, còn bé, cởi trần, tắm mưa
Trời mưa, khi sáng, khi trưa...
Rủ nhau tắm mát dưới mưa dầm dề
Tuổi thơ nơi chốn làng quê
Tắm mưa máng xối, tắm mưa hiên nhà
Xóm nghèo rộn tiếng reo la
Tiếng mưa, tiếng nước, tiếng MẦY, tiếng TAO
Mưa to, đường trượt, té nhào
Lội mưa bì bõm, vui sao bọn mình
Mưa to, trái chín rụng đầy
Xoài, Cam, Ổi, Mận... bọn mình nhặt ăn
Bọn mình còn tuổi sún răng
Trái cây in dấu, cái răng đang cười
Chiều mưa, đi giữa xứ người
Mưa rơi đọng giọt. Tuổi thơ không còn !


Phương Lan

No comments:

Post a Comment