Saturday, April 8, 2017

Tháng Tư Nhớ Bạn

Thơ Nguyến Trc Hiếu
Tháng Tư tôi nhớ bạn
Nằm xuống chiến trường xa
Hiến thân cho tổ quốc
Quyết bảo vệ quê nhàTháng
Tư tôi nhớ bạn
Mũ đỏ và áo hoa
Bạn nằm gai nếm mật
Không than thở, phiền hà

Bạn thất thế sa cơ
Bạn hụt hẫn giấc mơ
Nát thân trai thời loạn
Thương tặng bạn bài thơ

Đã mấy tháng
Tư qua
Lòng tôi vẫn xót xa
Mỗi khi nghĩ đến bạn
Nằm xuống chiến trường xa

Nguyễn Trác Hiếu

(Tháng Tư Đen 2017)

__________________________________________________

No comments:

Post a Comment