Wednesday, April 26, 2017

1954 Cha Bỏ Quê, 1975 Con Bỏ Nước

Phạm Duy _ Khánh Ly              
                    Một ngày năm bốn cha bỏ quê xa 
                    Chốn đã chôn nhau cắt rốn bao nhiêu đời 
                    Một ngày năm bốn cha bỏ phương trời 
                    Một miền Bắc tối tăm mưa phùn rơi 
                    Một ngày năm bốn cha bỏ Sơn Tây 
                    Dắt díu con thơ vô sống nơi Biên Hòa 
                    Dù là xa đó vẫn là quê nhà 
                    Và miền nắng soi vui gia đình ta!                     Một ngày bảy lăm con bỏ nước ra đi 
                    Hai mươi năm là hai lần ta biệt xứ 
                    Giờ cha lưu đày ở ngay trên đất ta 
                    Và giờ con lưu đày ở đây trên xứ lạ! 
                    Một ngày năm bốn cha lùi quê hương 
                    Lánh Bắc vô Nam cha muốn xa bạo cường.
                    Một ngày bảy lăm đứng ở cuối đường 
                    Loài quỷ dữ xua con ra đại dương! 

                    Một ngày năm bốn xa mộ ông cha 
                    Với lũy tre xanh khóm chuối bên sau nhà 
                    Một ngày năm bốn cha phải chia lìa 
                    Cùng mảnh đất nóc gia cha làm ra 
                    Một ngày năm bốn ôi Thành Đô ơi! 
                    Tiễn bước cha đi vẫn giữ tên muôn đời 
                    Hà Nội yêu quý không thể ngăn người 
                    Vì người đã ra đi theo Tự Do.

                    Một ngày bảy lăm con bỏ hết giang sơn 
                    Hai mươi năm tình yêu người yêu cuộc sống! 
                    Giờ nơi nước mình niềm đau thay nỗi vui 
                    Sài Gòn đã chết rồi phải mang tên xác người 
                    Một ngày dĩ vãng ôi gần hay xa! 
                    Đất nước hai phen chứng kiến bao chia lìa 
                    Đời của cha con: hai lần vẫy chào 
                    Chào từ giã quê hương trong khổ đau 
                    Đời hai lần ta bỏ quê bỏ nước 
                    Phải nuôi ngày sau về ôm Tổ Quốc.


Phạm Duy - Khánh Ly

______________________________________

No comments:

Post a Comment