Friday, April 21, 2017

TRƯỚC TƯỢNG ĐÀI CHIẾN-SĨ VIỆT-MỸ

TỪ-SƠN
                         Cả vùng trời ánh hào quang chói lọi,
                         Rợp cờ vàng ba sọc đỏ tung bay,
                         Bao hồn thiêng sông núi tụ về đây,
                         Ôi lẫm liệt và tràn đầy dũng khí.

                          Đây Dân-Chủ, đây Tự-Do, Công-Lý,
                          Nơi cờ vàng ba sọc đỏ bay cao,
                          Cờ bay lên cho hoan lệ tuôn trào,
                          Trời Bắc Mỹ thật ngọt ngào thân hữu.

                          Tôi với Anh, chúng mình là chiến hữu,
                          Nợ áo cơm cùng nặng chĩu đôi vai,
                          Súng ghìm tay, đêm Giới-tuyến thật dài:
                          Quảng-Trị, KonTum, Đồng Xoài, Ấp Bắc!

                          Ôi cuộc chiến "Người Ta" không muốn thắng!
                          Bạc đương canh mà ngưng chẳng đặng đừng,
                          Việc đao thương sơ sẩy chuyện vô chừng,
                          Thây chiến địa chỉ đau lòng...góa phụ!.

                          Đây vùng đất: Trời Tự-Do rộng mở,
                          Đón Anh Hồn của những kẻ hùng anh,
                          Chí di-sơn nhưng mộng lớn không thành,
                          Nhưng sĩ-khí vẫn lưu danh muôn kiếp.

                           Anh hào hoa, ung dung và sắt thép,
                           Khiến cho phường Cộng-Sản khiếp thần-uy,
                           Trong hào quang choáng ngợp bóng tinh kỳ,
                           Tòan dân Việt mãi khắc  ghi Công trạng.
                                                                                 
 TỪ-SƠN


_______________________________________

No comments:

Post a Comment