Sunday, April 30, 2017

Xác em nay ở phương nào

Thơ Ngọc Khôi - Nhạc Trần Chí Phúc
Tiếng hát Philip Huy

(ảnh: PLH)Chiều ra biển đứng trông chờ
Tìm trên ngọn sóng
có về xác em ?
Vớt rong rêu ng
ỡ tóc mềm
Quay về hướng gió tưởng em thơ dại
Tìm trong bọt trắng thân người
Nghẹn ngào dấu vết còn phơi lõa lồ

Xác em nay ở phương nào
Dạt sang đất Thái hay vào Nam Dương...
Có khi xác vượt trùng dương
Trôi về Bắc Mỹ trách hờn người yêu...

1 comment:

  1. Cám ơn chi Qui Nhơn 11 đã cho nghe một tâm tình thật đau đớn.

    ReplyDelete