Thursday, April 28, 2022

54 Cha bỏ quê, 75 Con bỏ nước

 Nhạc Phạm Duy - Ca sĩ Vũ Khanh.

 Ngày Quốc hận ba mươi tháng tư năm một ngàn chín trăm bảy mươi lăm 

.          Một ngày năm bốn cha bỏ quê xa
          Chốn đã chôn nhau cắt rốn bao nhiêu đời
          Một ngày năm bốn cha bỏ phương trời
          Một miền Bắc tối tăm mưa phùn rơi
          Một ngày năm bốn cha bỏ Sơn Tây
          Dắt díu con thơ vô sống nơi Biên Hòa
          Dù là xa đó vẫn là quê nhà
          Và miền nắng soi vui gia đình ta!

          Một ngày bảy lăm con bỏ nước ra đi
          Hai mươi năm là hai lần ta biệt xứ
          Giờ cha lưu đày ở ngay trên đất ta
          Và giờ con lưu đày ở đây trên xứ lạ!
          Một ngày năm bốn cha lùi quê hương
          Lánh Bắc vô Nam cha muốn xa bạo cường.
          Một ngày bảy lăm đứng ở cuối đường
          Loài quỷ dữ xua con ra đại dương!

          Một ngày năm bốn xa mộ ông cha
          Với lũy tre xanh khóm chuối bên sau nhà
          Một ngày năm bốn cha phải chia lìa
          Cùng mảnh đất nóc gia cha làm ra
          Một ngày năm bốn ôi Thành Đô ơi!
          Tiễn bước cha đi vẫn giữ tên muôn đời
          Hà Nội yêu quý không thể ngăn người
          Vì người đã ra đi theo Tự Do.

          Một ngày bảy lăm con bỏ hết giang sơn
          Hai mươi năm tình yêu người yêu cuộc sống!
          Giờ nơi nước mình niềm đau thay nỗi vui
          Sài Gòn đã chết rồi phải mang tên xác người
          Một ngày dĩ vãng ôi gần hay xa!
          Đất nước hai phen chứng kiến bao chia lìa
          Đời của cha con: hai lần vẫy chào
          Chào từ giã quê hương trong khổ đau
          Đời hai lần ta bỏ quê bỏ nước
          Phải nuôi ngày sau về ôm Tổ Quốc.

__________________________________

No comments:

Post a Comment