Saturday, April 30, 2022

Bài tháng Tư

 HẠ ANH          Nghìn năm núi vẫn đứng chờ
          Ra đi một sớm bỏ bờ, bỏ sông
          Cơn gió bụi, nhạt phai lòng
          Nhớ manh chiếu cũ mùa đông năm nào.

          Đất ơi! Xin vẫy tay chào
          Biển đời thăm thẳm, hến hào cắt chân
          Nơi nào là chốn dung thân?
          Quê hương xưa đã cố nhân lâu rồi.

          Tóc bay chẻ lệch đường ngôi
          Bên trời xứ lạ vẫn hoài nhớ thương
          Một thời xó chợ đầu đường
          Một thời lên rẫy, xuống nương cấy cày.

          Sông đã cạn, chim đã bay
          Dừng chân ở lại chốn này. Mù xa !
          Sớm khuya ngắm ánh trăng tà
          Giọt buồn rơi rụng, thêm già nỗi đau.

          Bao người lặng lẽ xa nhau
          Người đi, người ở ai sầu hơn ai?
          Quay lưng một bước thật dài
          Chờ mai hoá kiếp thoát thai.. đổi đời.

          Ai người vượt biển ra khơi
          Ai người chết thảm, đất trời chuyển rung
          Khổ đau đã đến tận cùng
          Quê hương giờ vẫn muôn trùng cách xa.

          Lâu rồi sao chẳng phôi pha ?
          Đất ơi! Vẫn nhớ thiết tha phương trời 
          Non sông cách biệt mấy đời
          Tháng Tư đổ lửa để người biệt tăm

          Tháng Tư giờ vẫn xa xăm
          Tháng Tư sao vẫn lạnh căm thế này 
          Tháng Tư nước mắt trùng vây
          Tháng Tư tăm tối đọa đầy cõi ta

          Tội chi thế phải xa nhà?
          Đôi khi ta chợt xót xa hỏi mình
          Chỉ nghe tiếng gió. Lặng thinh.

Hạ Anh -  30/04/2022

__________________________        

No comments:

Post a Comment