Tuesday, May 10, 2022

Bài Tháng Năm

Hạ anh

                            

          Ra đi nhẹ gót triền miên,

          Lìa xa từ độ mấy miền chiêm bao.

          Dưới chân sỏi đá cấu cào,

          Ngàn xa biển vẫn rì rào tiếng ru.

          Đời nghe trổ nhánh mịt mù,

          Quay lưng là đã… nghìn thu mất rồi.


          Ra đi lệ rớt mặn môi,

          Xếp trang sách cũ. Chao ôi! Cũng đành.

          Tháng năm sao lá lìa cành?

          Long lanh giọt nắng vàng hanh quê nhà.

          Ra đi về chốn lạ xa,

          Đường xưa lối cũ đã là phù vân.


          Ra đi rũ áo tình nhân,

          Chỉ xin xóa hết nợ nần cho nhau.

          Ra đi lỡ hẹn trầu cau,

          Lỡ thời con gái, lỡ câu ân tình.

          Đưa chân vào cuộc tử sinh,

          Cũng đành cá cược đời mình thế thôi.


          Ra đi đau đớn ngậm ngùi,

          Đêm khuya một bóng.Trời ơi! Thật buồn!

          Xứ người ngàn giọt mưa tuôn,

          Một con ốc nhỏ mượn hồn cuộn sâu.

          Quê hương, vận nước về đâu?

          Thương ai khuya sớm dãi dầu, oằn vai.


          Bước đi một bước thật dài,

          Tháng năm…năm tháng...còn ai? Ai còn?

          Chuyện xưa…đèn đổ dầu loang,

          Chỉ còn ngày tháng mỏi mòn phía sau.


          Áo ai sương gió phai màu,

          Áo hoa xỏ vội qua cầu. Đắng cay!

          Đời buồn như chiếc lá bay,

          Nhớ câu chuyện cũ tháng ngày đã qua.


          Chuyện rằng trong cõi bao la,

          Có hai hạt bụi lìa xa muôn trùng.

          Số phần đâu dễ bao dung,

          Thuyền trôi lạc bến vô cùng đớn đau.


          Tháng năm nắng đổ trên đầu,

          Hoa xuân mùa cũ héo nhàu cánh rơi.

          Ai nào muốn bỏ cuộc chơi,

          Thế nhưng rồi cũng đời đời mất nhau .


           Tháng Năm âm ỉ lòng đau !

Hạ Anh

___________________

No comments:

Post a Comment