Monday, August 29, 2011

NGU YÊN


Ngu Yên, nhạc sĩ Từ Công Phụng, ca sĩ Khánh Hà, Diễm Liên


Câu chuyện Ngu Yên .

Ngu Yên là hai tĩnh từ , ngu như ngu dại, yên như yên bình , nghĩa là ngụp lặn phù sinh , ngu cho trí óc tâm hồn yên vui . Ngu không có nghĩa là đui , yên không có nghĩa là buông xuôi cuộc đời .

Ngu Yên nối một danh từ . "Nguyên" là kết cuộc vẫn như khởi đầu , trộn nhào qua loạn biển dâu , xác tuy sưt mẻ hồn hầu như nguyên , nghĩa là bám chặt nhịp tim , đến giờ hấp hối điềm nhiên nụ cười .
 
Ngu Yên không giống động từ , bởi khi linh hoạt giống như im lìm , mới nhìn tưởng ngủ lim dim, nhung trong thức mộng nỗi niềm xôn xao . Có người giận hỏi tại sao ? Thưa , đang theo dõi chiêm bao tuyệt vời .
 
Nếu người nào tưởng nói chơi , kề tai ngực hắn nghe lời thật tâm , nhưng xin báo trước đừng lầm , thơ theo ngôn ngữ tâm thần ngoài thơ . Nói ra không phải giả vờ , chính ta đây cũng nghi ngờ Ngu Yên .


                                  Yêu Phụng Nhất Trên Đời .Tôi đại diện cho tôi
Xin báo cáo:
- Tôi yêu em mãi mãi
  Yêu đi yêu lại
   Dù đôi khi có yêu người khác

Thật sự YÊU có đáng gì đâu
Chẳng qua cho nhau nhiều u sầu
Hảy chia bớt cho người khác gánh
Nhẹ cho em khổ đau

Thật ra YÊU là chuyện nhỏ
Tôi yêu em là chuyện lớn hơn
Mai khi chết ai yêu tôi cũng bỏ
Chỉ có em còn chiếm giữ linh hồn

 
 Đôi khi yêu ai khác
Rồi cũng chán
Mới biết YÊU chẳng giá trị gì
Yêu không thật chỉ có em mới thật
Nói hết lòng, em có hiểu không?

Tôi đại diện cho tôi:
Xin tuyên bố :

- Em là đầu tiên và cuối cùng tôi yêu
  Còn khoảng giữa chẳng qua là trớ trêu.Ngu yên  ( Nguồn: Gio-o.com)

______________________________________________________________________ 

No comments:

Post a Comment