Saturday, February 18, 2012

Hoa sầu riêng .

                       
Hoa sầu riêng

              Sầu riêng ai khéo đặt tên
              Ai sầu không biết, riêng em không sầu
. (
Ca-Dao)


 Mùa sầu riêng đã trổ bông, vì nở rộ ban đêm nên sáng ra cánh hoa và nhị hoa rụng trắng khắp vườn. 

Tưởng hai thứ này không có ích lợi, quét gom đổ vào gốc cây, nhưng thật ra nhị hoa sầu riêng xào lên ăn rất ngon, có thể nói ngon hơn giá xào nhiều.

Nhưng ở thành phố , mấy ai trong chúng ta được ăn món này , thấy chưa chắc đã thấy qua nữa là ...!

Xin mời xem những tấm hình hoa sầu riêng đẹp tuyệt vời dưới đây do bạn đọc chuyển tiếp .


Áo Tím ( Katrina chuyển tiếp)

No comments:

Post a Comment