Thursday, February 9, 2012

Dân nghèo hưởng Medi-cal , không phải trả co-pay ..

          Cali Xin Tính Tiền Medi-Cal . Liên Bang bác bỏ Vì Sai Luật

Quinhon11 
Do thiếu hụt ngân sách trầm trọng , Tiểu bang CA đã có dự luật kiếm thêm tiền trên những thành phần nghèo đang được hưởng trợ cấp y tế từ chính phủ ( Medi-cal) , qua hình thức trả Co-pay cho những dịch vụ y tế 

Ước tính nếu  được chấp thuận thành luật , thì luật này sẽ giúp California thu về được khoảng hơn 1/2 tỷ mỹ kim một năm , giúp họ cân bằng phần nào  con số hơn 9 tỷ mỹ kim thâm hụt .


Nhưng hôm thứ hai vừa qua , Chính quyền OBama , đã bác bỏ dự luật này ., 
 Dự luật bắt người hưởng Medi-cal , gồm những thành phần khuyết tật , khiếm thị , những người cần chăm sóc đặt biệt , quí vị cao niên , và tất cả những người khác đang được giúp đở Medi-cal, phải trả tiền Co-pay như sau:

-  Mỗi lần tới phòng mạch bác sĩ Co-pay là : $ 5
-  Mỗi loại thuốt  co-pay  : $3
-  Mỗi lần vào bệnh viện phải trả  co-pay up to : $200
Quyết định này của chính phủ Obama  được coi như là một chiến thắng của người nghèo .

 Chính quyền tiểu bang CA do thống đốc Jerry Brown đại diện cho biết sẽ khiếu nại về chuyện này , theo lời H.D.Palmer , phát ngôn viên bộ tài chánh California lên tiếng :
"Nếu không thể đảo ngược tình thế , thì ngân sách California sẽ càng chìm sâu vào thâm hụt ."

Nhưng Bộ y tế Liên bang , Cơ quan chịu trách nhiệm chi phối , điểu nghiên , chấp thuận các thay đổi các kế hoạch medi-cal  vì nó là một phần chương trình MediCaid thuột liên bang , sau khi cứu xét dự luật đã cho biết : 
- Kế hoạch   của California là vi phạm luật an sinh xã hội
Bộ Y Tế thông qua Phát ngôn nhân Trung Tâm Dịch vụ Medicare và Medicaid phát biểu :  
“Chúng tôi công nhận sự cấp thiết của tiểu bang cần giảm chi phí và chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ điều chỉnh phương cách  để sử dụng hiệu quả dịch vụ y tế . Nhưng chúng tôi không chấp nhận phương thức bắt dân nghèo trả tiền co-pay . Vì việc này  hoàn toàn không phù hợp với bộ luật.”

Quyết định liên bang ngăn cản tiểu bang tính tiền co-pay trên người lãnh MediCal khi có bệnh , đã giúp rất nhiều cho dân nghèo và chắc chắn đây là tin vui cho mọi người có liên hệ .


 Quinhon11
 _____________________________________________________

No comments:

Post a Comment