Tuesday, February 14, 2012

Rongchoi - Xuân tha hương .

Author : Rongchoi 
                                      Xuân tha hương.Tết xa lấy nhớ làm quà,
Đem thương gói ghém gửi trà về thăm
Gửi mây may áo đầu năm
Cho em đón gió thì thầm mùa xuân
Ta đi đâu, cũng thấy gần
Nhớ về quê Mẹ cũng ngần ấy vui

Ai gửi tĩnh yên vào vắng
Mà nghe lành lặng sớm nay
Ai gửi heo may vào gió
Thu đi qua ngõ hanh vàng
Ai mang tiếng chim vừa hót
Xâu từng chuỗi ngọt mênh mang
Ai đang cùng ta ngồi đấy
Tóc phơi bạc mái xanh rồi
Ai cười an nhiên vẫn vậy
Bóng mình cứ thế mà trôi


 
        Ngan ngát trầm hương đang tỏa hương
        Không sắc không lời không kinh chương
        Thiên đàng địa ngục không ở đấy
        Chỉ có trăng mờ luống nhuộm sương


Thênh thang nương bóng con đường
Thâm trầm hương quế nhuộm thương tóc rồi
Tháp chiều chuông lắng thảnh thơi
Nam ai ru mộng vì đời thiết tha
Ta đi rồi, sao chẳng cách xa
Tưởng quên năm tháng vẫn là ước ao
Về đất mẹ, nắng lao xao
Chân nghe ấm cát ... cúi chào quê hương .
 (*) Xem khai bút đầu năm


Chữ Thánh hiền vẫn nét
Vết mực nào chưa phai
Giọt mưa rơi nghiêng bút
Thấm đạo đời bấy nay
Gầy mầm non xanh mới
Hỏi cây xưa ai trồng ?
Tháng ngày qua có mõi
Trở về cội hư không
Buông tay thảo chữ...trung dung.
Nghĩa nhân lễ tín trùng phùng xưa nay


Rongchoi .
 _______________________________________________________

No comments:

Post a Comment