Friday, January 17, 2014

Liên Bình Định - XUÂN VUI CA -

Nhạc và lời: Liên Bình Định 
 Tốp ca -  BY Dalat thực hiện PPS


lá lá lá lá lá la la la la
lá lá lá lá lá la la la la 
Khúc hát thánh thót cùng đàn nhịp nhàng
Hân hoan mừng xuân mới...


Liên Bình Định  
  
____________________________________

No comments:

Post a Comment