Monday, January 20, 2014

Thơ: Người Anh Hùng Họ Ngụy..

Người yêu nước không thể nào là ngụy
Người chết vì nước như anh không thể nào là ngụy

Nhưng anh :

 Ngụy Văn Thà 

 

Người Anh Hùng Họ NGỤY
 
Thơ Trần Mạnh Hảo - Quế Hương Diễn ngâm

 

http://youtu.be/defZ4LkkzFg 

Người yêu nước không thể nào là ngụy
Người chết vì nước như anh không thể nào là ngụy
Nhưng anh:
Là NGỤY VĂN THÀ

Anh - Hạm Trưởng Chiến Hạm Nhật Tảo 
Lao thẳng vào tàu giặc cướp 
Tên anh còn mãi với Hoàng Sa 
Biển vật mình thét đại bác 
Giặc bủa vây chiến dịch biển người


Lửa dựng trời dìm tàu giặc 
Máu anh cùng đồng đội ngời ngời 
Ôm chặt tàu 
Ôm chặt đảo 
Anh hóa thành Tổ quốc giữa trùng khơi


Gió mùa đông bắc gào khóc 
Ngụy Văn Thà 
Mãi mãi neo tàu vào quần đảo 
Tổ quốc ngoài Hoàng Sa 
Trận chiến ba mươi phút
Tượng đài anh là phong ba 
Đỉnh sóng khói hương nghi ngút
Biển để tang anh bằng sóng bạc đầu


Quần đảo nhấp nhô mộ phần liệt sĩ
Linh hồn anh hú gọi đất liền 
Ngụy Văn Thà 
Tên anh không phải bài ca 
Tên anh là lời thề độc: 
- Phải giành lại Hoàng Sa 
Sóng vẫn vồ lấy đảo…


Trần Mạnh Hảo  (Sài Gòn 15-9-2009)

____________________________________________________________________

No comments:

Post a Comment